January 2013

ประเทศไทยนี่ดีนะ สามารถโดนลงทะเลได้มันทุกฤดู แม้ว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนก็ตาม เพราะว่า ประเทศไทยมันมีแต่ฤดูร้อน ร้อนโพด และ ร้อนแทบตาย แค่นั้นเอง