Camera

เอาจริง ๆ แล้ว ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไร? ต้องการใช้งานแบบไหน ก็คงไม่ค่อยมีปัญหาในการเลือกกล้องนัก แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ต่อให้รู้ แต่เราไม่รู้จักกล้อง เท่าที่ควรนั่นแหละทำให้เกิดปัญหาในการเลือกแทน

เป็นเรื่องปรกติที่มือใหม่ มือเก่า หรืออะไรก็ตามเห็นรูปที่น่าแปลกตา แปลกใจ มักจะถามแบบพาซื่อว่า “ภาพนี้ตั้งค่าอย่างไรครับ?” แต่ถึงรู้ไปมันก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นดอก