knives

เคยได้ยินคำนี้กันไหมครับ? คำนนี้ปรากฏในสื่อหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย หนังสือประวัติศาตร์ game และอีกหลาย ๆ ทาง ซึ่งมันมีเสน่ห์มากพี่ที่จะทำให้หลาย ๆ คนหลงรักมัน   มี damascus อาจจะโดนทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิดว่ามีอยู่จริง และ ผลิตใหม่ได้จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการผลิตมันหายสาบสูญไปพร้อมกับตอนที่ ซีเรีย ล่มสลายนั่นแหละครับ ในปัจจุบันนี้ ไม่มีวิธีการผลิต damascus แบบดั้งเดิมอีกแล้ว   แล้วที่เห็น ๆ ว่าขายกันอยู่นี่คืออะไร?   การผลิตแบบดั้งเดิมนั้นหายสาบสูญไป แต่ตำนาน และ เสน่ห์ของดามัสกัสนั้น ทำให้คนเราคนคว้าหาวิธีต่าง ๆ เพื่อรื้อประวัติศาสตร์หน้าที่ขาดหายไปนี้กลับมาใหม่ ด้วยการค้นคว้าและตั้งสมมติฐานว่า ทำไม? อย่างไร?   ลวดลายของ damascus นั้น...