เตรียมตัวย้ายบ้าน

เดิมที ผมใช้ blog ของ exteen อยู่ โดยใช้ link คล้าย ๆ กับที่นี่ คือ

darkmaster’s tell

แต่ทว่า ก็อย่างว่าแหละนะ  Exteen มันไม่ค่อยสะดวกหลาย ๆ อย่าง และตอบสนองผมไม่ได้แล้ว

 

เลยขอย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วกัน  เพียงแต่ว่า ยังไมไ่ด้ย้ายโดยถาวรนะครับ เพราะผมยังไม่สามารถดึง article เก่า ๆ จาก exteen มาที่นี่ได้

 

ดังนั้น  หากใครจะอ่านเรื่องเก่า ๆ ขอให้แวะไปอ่านที่

darkmaster’s tell ที่อยู่กับ Exteen ไปก่อนแล้วกัน

โดยตั้งแต่ article ถัด ๆ ไป ผมจะ update ควบคู่กัน โดยให้ wordpress เป็นหลัก  แล้ว ใช้ exteen เป็นรอง

 

จนเมื่อทุกคนรู้กันหมดแล้วค่อยย้ายมาถาวรครับ