Lens Tag

คำว่า "รับน้อง" มันมีทุกวงการนั่นแหละ และมีมาเรื่อย ๆ เสียด้วยสิ เพียงแต่น้องจะเจ็บแล้วเติบโต หรือเจ็บ แล้วตายห่าไปเลยก็อีกเรื่อง