Sushi Tag

Sushi Mori ตั้งอยู่ในอาคาร สาธร แสควร์ ครับ มองจากด้านนอกของตึกก็เห็น เรียกได้ว่า มีเสน่ห์ที่อยากให้ลองอยู่ไม่น้อย