The Mall ท่าพระ Tag

ขอเตือนก่อนว่า blog นี้เป็นการ ระลึกชาติเขียนอีกแล้ว เนื่องจากมาไล่ ๆ ดูแล้ว พบว่ามีอีกหลายร้านเลยแฮะ ที่ยังไม่ได้เขียน และ SEOULCHON ก็เป็นหนึ่งในนั้น 

เขียนว่าหลง เพราะว่าหลงจริง ๆ ครับ ไม่ได้ผิดพลาดอะไร วันนั้นผมก็แค่ไปหาอะไรทานที่เดอะมอลล์ท่าพระ เท่านั้นแหละ แล้วบังเอิญได้เจอ บังเอิญว่าน่าสนใจ บังเอิญว่าราคารับได้ บังเอิญว่าอยากลอง บังเอิญว่ายังไม่เคยทาน