Travel

ปี 2016 ที่ผ่านมา ก็ไปภูกระดึงอีกนั่นแหละ ครั้งนี้มีความพร้อมมากขึ้น เข้าใจอะไรมากขึ้น และก็เตรียมตัวดีขึ้น แต่สิ่งที่ไม่พร้อมคือ เวลา

ขีวิตนี้ได้ขึ้นภูกระดึงมาแล้วสองครั้ง ซึ่ง ครั้งที่สาม สี่ และ ห้า อยู่ plan แล้ว โดยกะว่า จะไปแค่ห้าครั้งนี่แหละ แล้วจบประเด็นให้ได้

บนถนนเพชรเกษมนั้น มีจุด shopping ตลอดรายทางอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น seacon บางแค หรือ the mall บางแค
แต่เลยจากจุดนั้นไปแล้ว เรียกได้ว่า ไกลปืนเที่ยง แทบไม่มีอะไรเลย นอกจาก big c เพชรเกษม และ major